ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនឌីងហ្គួនឈៀហ្វៀងផ្លាស្ទិកផ្នែករឹងប្លាស្ទិកខូអិលធីឌី


អាស័យដ្ឋានៈលេខ ១៩៦៩ ផ្លូវស៊ានជាំងដាឡាំងថុងទីក្រុងដុងហ្គួនខេត្តក្វាងទុងប្រទេសចិន

លេខទូរស័ព្ទ:+៨៦-០៧៦៩-៨៣៤៦១២៥៩

អ៊ីមែល៖qiaofeng@qfplasticmetal.com

URL៖www.qfplasticmetal.com

Send Inquiry